So sánh sản phẩm
0356731089

[email protected]
language:

Túi Cói Người Lớn

#
Hiển thị:
 • Túi cói xách tay tua rua hạt ngọc Túi cói xách tay tua rua hạt ngọc

  Túi cói xách tay tua rua hạt ngọc

  250.000 đ

  Túi cói đi biển túi cứng là túi cói làm từ 100% bằng tay 
  - Chất liệu: sợi cói 
  - Quai cầm tay: quai cói
  - Quai đeo chéo: Quai sợi gai, chiều dài 75 cm  
  - Kích thước: đường kính  30 x 20cm
    Túi cói phù hợp đi biển, đi chơi, đi làm  …
 • Túi cói đi biển đeo chéo Túi cói đi biển đeo chéo

  Túi cói đi biển đeo chéo

  270.000 đ

  Túi cói đi biển túi cứng là túi cói làm từ 100% bằng tay 
  - Chất liệu: sợi cói tổng hợp  
  - Quai đeo chéo: Quai sợi gai, chiều dài 75 cm  
  - Kích thước:22 x 14cm 
    Túi cói phù hợp đi biển, đi chơi, đi làm  …
 • Túi tiểu thư xách tay Túi tiểu thư xách tay

  Túi tiểu thư xách tay

  350.000 đ

  Túi cói đi biển túi cứng là túi cói làm từ 100% bằng tay 
  - Chất liệu: sợi cói tổng hợp 
  - Quai cầm tay: Da 
  - Quai đeo chéo: Quai sợi gai, chiều dài 75 cm 
  - Kích thước: đường kính 20cm
    Túi cói phù hợp đi biển, đi chơi, đi làm  …
 • Túi cói đi biển lục bình chữ nhật Túi cói đi biển lục bình chữ nhật

  Túi cói đi biển lục bình chữ nhật

  450.000 đ

  Túi cói đi biển lục bình chữ nhật là túi cói làm từ 100% bằng tay
  - Chất liệu: lục bình
  - Quai cầm tay: Gỗ
  - Quai đeo chéo: Quai da
  - Kích thước:30 x29 x26cm 
  Phù hợp đi làm, đi chơi 
 • Túi cói đi biển Good Bag Túi cói đi biển Good Bag

  Túi cói đi biển Good Bag

  300.000 đ

  Túi cói đi biển Good bag  là túi cói làm từ 100% bằng tay
  - Chất liệu: Cói rafia 
  - Quai cầm tay: Quai da 
  - Kích thước: 40x 22 x 28cm 
  Túi phù hợp đi biển, đi chơi, dạo …
 • Túi cói mây hình thang Zara Túi cói mây hình thang Zara

  Túi cói mây hình thang Zara

  500.000 đ

  Túi cói đi biển túi mây zara hình thang  là túi cói làm từ 100% bằng tay
  - Chất liệu: Mây
  - Quai cầm tay: Quai hạt ngọc
  - Quai đen chéo: Quai dai, chiều dài 65 cm 
  - Kích thước: 16,5 x 16,5 
  Túi phù hợp đi biển, đi chơi, đi làm  …
 • Túi cói đi biển túi Codiqueen Túi cói đi biển túi Codiqueen

  Túi cói đi biển túi Codiqueen

  300.000 đ

  Túi cói đi biển túi Codiqueen hình thang là túi cói làm từ 100% bằng tay 
  - Chất liệu: Cói 
  - Quai cầm tay: Quai da  
  - Kích thước: 44 x 23 x27cm 
  Túi cói phù hợp đi biển, đi chơi, đi làm  …
 • Túi cói cói đi biển hoa tiểu thư Túi cói cói đi biển hoa tiểu thư

  Túi cói cói đi biển hoa tiểu thư

  220.000 đ

  Túi cói đi biển túi cói hoa tiểu thư hình thang là túi cói làm từ 100% bằng tay 
  - Chất liệu: cói rafia 
  - Quai cầm tay: Quai nhựa  trong 
  - Kích thước: 25x19x21cm 
  Túi cói phù hợp đi biển, đi chơi, đi làm  …
 • Túi cói đi biển cặp cói Túi cói đi biển cặp cói

  Túi cói đi biển cặp cói

  250.000 đ

  Túi cói đi biển cặp cói hình thang là túi cói làm từ 100% bằng tay 
  - Chất liệu: Mây
  - Quai đeo chéo: chất liệu da, chiều dài dây dài 70cm 
  - Kích thước: 16,5 x 16,5 
  Túi cói phù hợp đi biển, đi chơi, đi làm  …
   
  kem     250,000
  nâu     250,000
 • Túi cói đi biển gai tròn cứng Túi cói đi biển gai tròn cứng

  Túi cói đi biển gai tròn cứng

  280.000 đ

  Túi cói đi biển túi gai tròn cứng  là túi cói làm từ 100% bằng tay 
  - Chất liệu: sợi gai tròn
  - Quai cầm tay: Sợi gai 
  - Quai đeo chéo: Quai sợi gai, chiều dài 75 cm 
  - Kích thước: đường kính 20cm 
  Túi cói phù hợp đi biển, đi chơi, đi làm  …
   
  kem S   280,000
  nâu S   280,000
 • Túi cói đi biển xách tay cá tính Túi cói đi biển xách tay cá tính

  Túi cói đi biển xách tay cá tính

  250.000 đ

  Túi cói đi biển xách tay cá tính hình thang là túi cói làm từ 100% bằng tay 
  - Chất liệu: Cói sợi gai 
  - Quai cầm tay: Quai cói 
  - Quai đeo chéo: Quai dai, chiều dài 65 cm 
  - Kích thước: 26 x 19 cm 
  Túi cói phù hợp đi biển, đi chơi, đi làm  …
   
  nâu     250,000
 • Túi cói đi biển vuông tua rua Túi cói đi biển vuông tua rua

  Túi cói đi biển vuông tua rua

  230.000 đ

  Túi cói đi biển vuông tua rua hình thang là túi cói làm từ 100% bằng tay 
  - Chất liệu: Vải sợi gai
  -  Quai đeo chéo: Quai dai, chiều dài 75 cm 
  - Kích thước: 18x18cm
  Túi cói phù hợp đi biển, đi chơi, đi làm  …
   
  kem     230,000
  nâu     230,000
Hotline